കണ്ണൂർ: ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക ഒഴിവ്

കണ്ണൂർ പുഴാതി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് സീനിയർ തസ്തികയിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകനെ നിയമിക്കുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ച ഡിസംബർ 16ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് സ്‌കൂൾ ഓഫീസിൽ.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം