തിരുവനന്തപുരം: ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വെബിനാർ പ്രഭാഷണം

തിരുവനന്തപുരം: കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിൽ  ജൂലൈ 22 വ്യാഴാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക്  ‘കോവിഡ് 19 മഹാമാരി – വസ്തുതകൾ, കഥകൾ, കെട്ടുകഥകൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ വെബിനാർ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ലണ്ടനിലെ മിഡിൽസെക്സ് സർവകലാശാലയിലെ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. മൂറാഡ് ബനാജി നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സൂം ലിങ്ക് കെ.സി.എച്ച്.ആർ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം