കാസർഗോഡ്: ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ 25ന്

കാസർഗോഡ്: കോഴിക്കോട് ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസ് നടത്തുന്ന പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ ജൂലൈ 25ന് നടക്കും. കോഴിക്കോട് ജെ.ഡി.ടി ഇസ്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം. ഉദ്യോഗാർഥികൾ അഡ്മിഷൻ കാർഡ് സഹിതം രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് മുൻപ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഹാജരാകണം.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം