കോഴിക്കോട്: മുറിച്ചുമാറ്റിയ തേക്ക് മരം ലേലം ജൂലൈ 7ന്

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് വളപ്പില്‍നിന്നും മുറിച്ചുമാറ്റിയ തേക്ക് മരം ജൂലൈ 7ന് ഉച്ചക്ക് 12ന് മാലൂര്‍കുന്നിലെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസില്‍ ലേലം ചെയ്യുമെന്ന് അസി.കമാണ്ടന്റ് അറിയിച്ചു.

.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം