തിരുവനന്തപുരം: ഭാഗ്യക്കുറി റദ്ദാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഏപ്രിൽ ആറിന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീശക്തി (എസ് എസ്-255) ഭാഗ്യക്കുറി റദ്ദാക്കി. ഏഴിന് നറുക്കെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അക്ഷയ (എ കെ-492) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് 11 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന് മാറ്റി നടത്തും.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം