ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു

ന്യൂ ഡൽഹി: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി അദ്ദേഹത്തിന് സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു.

” വിനയാന്വിതനും ദൃഡ ചിത്തനുമായിരുന്നു  ലാൽ  ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി. ലാളിത്യത്തിന്റെ  ദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്ന അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി ജീവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയന്തി ദിനമായ ഇന്ന്,  രാജ്യ നന്മയ്ക്കായി അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനങ്ങളെയെല്ലാം  നാം കൃതജ്ഞതയോടെ ഓർക്കുന്നു. ” പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം