തെലങ്കാനയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും: മുഖ്യമന്ത്രി

കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു

ഹൈദരാബാദ് ഒക്ടോബർ 17: സംസ്ഥാനത്ത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, മണ്ഡൽ പരിഷത്തുകൾ, ജില്ലാ പരിഷത്തുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തന സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റുമെന്ന് എം‌പി‌പിമാർ, എസ്‌പി‌ടി‌സി, പ്രാദേശിക പൊതുജന പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരോട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ച പ്രഗതി ഭവനിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ട്രിബ്യൂണൽ അംഗമായി പുതുതായി നിയമിച്ച ഗതിക അജയ് കുമാറിനോട് പറഞ്ഞു. തന്നെ ട്രൈബ്യൂണൽ അംഗമായി നിയമിച്ചതിന് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. റാവു അജയ് കുമാറിനെ അഭിനന്ദിച്ചു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെപ്പോലെ മണ്ഡൽ, ജില്ലാ പരിഷത്തുകൾക്കും നിശ്ചിത ചുമതലകളും ഫണ്ടുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നൽകുമെന്നും എംപിപിമാർ, ഇസഡ്പിടിസികൾ, ഇസഡ്പി ചെയർപേഴ്‌സൺമാർ എന്നിവരുടെ യോഗം ഉടൻ ഹൈദരാബാദിൽ നടക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 339 കോടി രൂപ പ്രതിമാസം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകാറുണ്ടെന്നും എംപിപിമാർക്കും ഇസഡ്പിടിസികൾക്കുമുള്ള ഫണ്ടുകൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഓരോ ഗ്രാമത്തെയും രാജ്യത്തെ അനുയോജ്യമായ ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം സർക്കാർ നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി, ഗ്രാമതലത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും ഫണ്ടുകൾ ശരിയായി വിനിയോഗിച്ച് ഗ്രാമങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും റാവു ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം