മുൻ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ജാക്ക് ചിരാക്കിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി

ജാക്ക് ചിരാക്, നരേന്ദ്രമോദി

ന്യൂഡൽഹി സെപ്റ്റംബർ 27: 1995 മുതൽ 2007 വരെ പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച മുൻ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ജാക്ക് ചിരാക് 86 ആം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

മുൻ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ജാക്ക് ചിരാക്കിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.” ജാക്ക് ചിരാക്കിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ എന്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം. ഒരു യഥാർത്ഥ ആഗോള രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്റെ നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ അനുശോചിക്കുന്നു, ”അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

മുൻ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ സുഹൃത്താണെന്നും ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും നിർമിക്കുന്നതിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം